Metaal schaarste vormt een bedreiging voor de welvaart in Nederland

André Diederen, werkzaam bij TNO en expert op het gebied van metaalschaarste, voorziet dat het komende tekort aan metalen een ernstige bedreiging vormt voor de welvaart in Nederland.

Diederen stelt dat er genoeg metalen in de aardkorst zitten, maar dat deze of te diep in de aardkorst zitten, of in een te lage concentratie in de ertsen zodat het te veel energie kost om de metalen uit de erts halen.

Als belangrijk onderdeel van de oplossing ziet Diederen het uitbreiden van de recycling van metalen uit afval zodat deze weer beschikbaar komen voor nieuwe producten. "Een mooi voorbeeld is platina. De helft daarvan komt al uit recycling, omdat de primaire productie allang niet meer aan de vraag kan voldoen. Een succesvol voorbeeld is een recyclingfabriek in Antwerpen. Daar worden printplaten gerecycled en katalysatoren van auto's. Van het platina en palladium wordt meer dan 97 procent terug gewonnen. Een land als Nederland dat vrijwel geen eigen metaalwinning kent zou nog meer moeten recyclen dan het nu doet. Sterker nog, het kan zinvol zijn om afvalstromen waarvan we nu nog niet weten hoe die te recyclen, toch alvast maar op te slaan."

Delta